Checklist

Golfen i Sverige har aldrig varit större sett till aktiva medlemskap, som nu är uppe i fantastiska 555 334 stycken visar statistik för 2021. 26,3% av dem är kvinnor. Vid sidan av den totala ökningen kan Svenska Golfförbundet också skönja positiva tecken i att golfen lockar allt fler yngre människor. Närmare 49% av de 136 200 nya medlemmarna är 30 år eller yngre! Bara antalet juniorer har på två år ökat till över 64 000.